کدام یک از عکس های زیر چک صیادی را نشان را نشان میدهد ؟
لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.